Wordcloud

Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid

Diverse maatschappelijke verschijnselen hebben grote invloed op de inzetbaarheid en effectiviteit van uw medewerkers. LifeHappens heeft hiervoor het programma Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid ontwikkeld.

Het programma biedt een combinatie van groepstraining en persoonlijke begeleiding. Hiermee leert de deelnemer welke zijn stressbronnen zijn, hoe hij zelf invloed kan uitoefenen op zijn werk- en privéomgeving en welke keuzes en acties dat van hem vraagt.
Na het doorlopen van het programma is hij in staat om zijn productiviteit, leefbalans en vitaliteit zelf op peil te houden en daarover actief te communiceren met zijn leidinggevende en zijn directe collega’s. De nieuwe vaardigheden en inzichten zorgen voor een blijvende effectieve gedragsverandering.

De volgende tendensen zijn verwerkt in Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid:

  • Verhoging van werkdruk door economische crisis en optimalisatie van werkprocessen
  • Informatie- en keuzestress door een sterk stijgend aanbod via meerdere apparaten
  • Ontstaan van een 24-uurseconomie
  • Groeiende behoefte om 24/7 deel uit te maken van online communities
  • Flexibilisering van arbeid conflicteert met de behoefte aan verbinding en routine
  • Vergrijzing van de bevolking en verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd
  • Toename van zelfverantwoordelijkheid, terugtredende overheid
  • Het belang van een gezonde leefstijl
  • Preventie verlaagt de druk op de gezondheidszorg, het spaart mensen, tijd en geld

Wilt u ook de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers vergroten?

Stuur een e-mail naar info@lifehappens.nl of bel naar telefoonnummer 06-21.226.226.