PSA en stress verlagen in de organisatie: geen pilletje er in, maar doén!

Je bent leidinggevende, HR-verantwoordelijke of bedrijfsmaatschappelijk werker en een medewerker loopt vast…wat doe je?

Time=UpWist je dat van elke drie verzuimgevallen er momenteel een het gevolg is van stress? De zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Daardoor daalt de productiviteit en kost het je tijd, geld en aandacht om te zorgen dat de betrokkene herstelt en het werk doorgaat. Psychische klachten nemen de laatste jaren sterk toe. De belangrijkste oorzaken zijn werkdruk, agressie, geweld, intimidatie, discriminatie en intimidatie. Ook van invloed zijn de balans werk-privé, baanonzekerheid, de 24-uurs economie, het aantal taken dat we onszelf opleggen, het grote informatieaanbod en de complexiteit van onze samenleving. Bij veel bedrijven is het onderwerp PSA nog onvoldoende bespreekbaar.

In 2012 gaven 2,1 miljoen werknemers aan regelmatig onder hoge tijdsdruk te moeten werken, ook ervaart 40 procent van alle werknemers in Nederland werkdruk. In ons land hebben 1,1 miljoen werknemers  te maken (gehad) met ongewenst gedrag van collega’s en worden 100.000 werknemers systematisch gepest.  In 2013 was in bijna 50% van de gevallen een psychische stoornis de oorzaak van arbeidsongeschiktheid (tegen ruim 30% in 1998). Werkgebonden psychische aandoeningen vormen bovendien de meest voorkomende beroepsziekte. Bedrijven hebben veelal nog te weinig inzicht in de werkelijke kosten van verzuim door stress.

Vicepremier Asscher heeft nu de noodklok geluid. Vanaf april is hij begonnen om vier jaar lang, samen met werkgevers en werknemers, meer aandacht te geven aan het onderwerp en hun aanpak te ondersteunen. In eerste instantie is de focus op het tegengaan van stress door werkdruk, agressie, geweld en intimidatie. Later wordt de aandacht verlegd naar stress als het gevolg van discriminatie en pesten op de werkvloer.
De aanpak van PSA is onderdeel van Duurzame Inzetbaarheid, het Nationaal Programma Preventie en de Europese campagne ‘Gezond werk is werk zonder stress’.

Belangrijk is om de signalen van stress te herkennen en erkennen, dat opent de deur voor dialoog en stressreductie. Werk en privé vloeien in elkaar over, beïnvloeden elkaar. Om duidelijk te krijgen waar het zwaartepunt ligt van iemands stress verdient het voorkeur om dat samen met een externe deskundige uit te zoeken. Mensen zijn veelal niet bereid om het achterste van hun tong te laten zien over wat hun privéleven betreft.

Beter is om werkdruk en werkplezier hoog op de agenda te zetten (en te houden). Stressfactoren moeten worden weggenomen en de medewerkers worden versterkt. In een verander- & verankerprogramma moeten zij nauw worden betrokken bij het zoeken naar oorzaken en oplossingen, in samenwerking met het topmanagement.

Met behulp van de volgende tools krijg je een eerste indruk van de PSA, werkdruk en werkstress:

Psychosociale arbeidsbelasting
Quick scan werkdruk
Check je werkstress