Pillen voor burnout

LifeHappens pillsZou het met burnout net zo gaan als met RSI? In 2003 had 1 op de 5 mensen RSI-klachten en 1 op de 10 mensen meldde zich toen langer dan 3 maanden ziek. Met burnout gaat het hard dezelfde kant op. Eind 2011 liep een op de acht medewerkers rond met burnout gerelateerde klachten.

Beide fenomenen zijn vooral zichtbaar geworden in werkomgevingen. Voor de burnouter en zijn omgeving zijn de gevolgen ingrijpend, zakelijk en priv├ę. Talloze onderzoeken hebben inmiddels duidelijker gemaakt welke factoren zoal van invloed kunnen zijn op het ontstaan van een burnout. Voor het behandelen van een burnout daarentegen is nog geen standaard protocol voorhanden. Niet voor niets zijn er naast veel zelfstandig werkende specialisten ook behandelcentra waar een zelf ontwikkelde meervoudige aanpak door een team van verschillende specialisten aangeboden wordt.
Mooi is het verhaal van de organisatie, waarvan de initiator die zelf ook een burnout had meegemaakt, die een aantal specialisten in een kamertje zette en vroeg om een best-of methode. Hij ervoer immers dat er veel overlap en meningen bestaan over behandelwijzen. Feit is dat hij nu zo’n multidisciplinaire organisatie heeft opgezet.

Hoewel burnout nooit als een ziekte is beschreven is dat moment er nu wel. Het handboek voor psychologen en psychiaters, het zogenaamde DSM, heeft sinds het voorjaar een nieuwe editie, nummer 5. Daarin staat burnout nu beschreven in de categorie stressgerelateerde klachten. Geruchten gaan dat het als ziekte aanduiden vooral is gekomen door een intensieve lobby van de Amerikaanse pillenindustrie. Er is ook een tegenbeweging op gang gekomen die stelt dat pillen een burnout eerder in stand houden dan dat echt aan de oorzaak wordt gewerkt.

Ik vind het moeilijk om in te schatten hoe onze zorgverzekeraars ermee zullen omgaan. Zij wensen immers zoveel mogelijk standaard behandelmethoden op basis van een protocol. Momenteel zijn verschillende manieren van aanpak heilzaam gebleken voor een burnouter, dat geldt ook voor de klik met de behandelaar. Protocollen doen enorm afbreuk aan de bevlogenheid van een specialist die door een zorgverzekeraar gedwongen wordt om zijn heilzame inspanningen vergelijkbaar te doen als zijn concullega drie straten verderop. Weleens aan uw fysiotherapeute gevraagd wat de omslag naar een protocol voor haar betekende?

Als de pil-geori├źnteerde aanpak er komt zullen de zorgkosten verder omhoog gaan. En om dat te compenseren zal de behandeltijd bij de specialist bekort worden. De burnouter is het echte kind van de rekening….