Over lifecoaching

Met lifecoaching werk je aan je overtuigingen, nieuwe inzichten, kennis van je talenten, meer zelfsturing en ruimte, kwaliteitsontwikkeling, meer zelfacceptatie en geluk.

Lifecoaching werkt met positieve emoties en karakteranalyse. Daarbij gaat het over drie wezenlijke levensvragen: “Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik”. Alle levensgebieden, zowel zakelijk als privé, komen ter sprake.

In een aantal gesprekken begeleid ik je om de kern van je vraag te onderzoeken. Je diverse levensgebieden komen ter sprake om een duidelijk beeld te vormen van je huidige situatie. Voor jezelf biedt dat de mogelijkheid om te reflecteren op de situatie die nu nog realiteit voor je is. Die is het resultaat van eerdere keuzes. Je bepaalt zelf, bewust en onbewust, de ideale balans tussen de gebieden.

Je gedachten leiden vaak tot emoties. Nuttig is om te onderzoeken welke oorspronkelijke gedachte die emoties veroorzaakte. Je prestaties worden voor een belangrijk deel bepaald door je ambitie, daadkracht, faalangst, persoonlijkheid en stressgevoeligheid. In lifecoaching gesprekken onderzoek je hoe je vooruitgang boekt op gebieden waar je nu een belemmering of stilstand ervaart. Je wilt je immers weer de oude voelen maar niet meer de oude ik zijn.

Voor organisaties heeft lifecoaching als secundaire arbeidsvoorwaarde tal van voordelen:

1) Persoonlijke ontwikkeling is voor elke medewerker een must om professioneel mee te bewegen in de veranderende verhoudingen tussen werkgever, werknemer en arbeidsmarkt.
2) Vitaliteit is voortaan een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker
3) Het getuigt van verantwoord ondernemerschap en betrokken werkgeverschap
4) Juridische claims van medewerkers over hun uitval worden beperkt
5) De leidinggevende weet zich ondersteund door de externe lifecoach en kan meer tijd besteden aan het primaire bedrijfsproces
6) Medewerkers bepalen zelfstandig de onderwerpen die hun functioneren kunnen verbeteren. Vooral hoger opgeleiden vinden het in toenemende mate belangrijk om zelf hun agenda voor persoonlijke ontwikkeling te mogen invullen.

Lifecoaching gaat veel verder dan het verbeteren van vaardigheden die betrekking hebben op de taakinhoud. Het gaat over wat de mens achter de professional eigenlijk wil en hoe hij dat wil bereiken. Dat raakt aan zijn passie en zijn balans en bestrijkt alle levensgebieden, zakelijk en privé. Het aanbieden van lifecoaching past in het ontwikkelen van zelfsturing en verantwoordelijkheden.

Wilt u weten wat lifecoaching voor medewerkers van uw organisatie kan betekenen? Stuur een e-mail naar info@lifehappens.nl of bel naar telefoonnummer 06-21.226.226.