Kies je hoofdrollen!

LifeHappens Kies je hoofdrollenVorige week werd ik benaderd door een omroep voor deelname aan een programma waarin stress, burnout en persoonlijke keuzes maken centraal staan. Dit thema was door de kijkers zelf genoemd als wens om een aflevering aan te wijden.

Al geruime tijd vindt een verschuiving plaats van de groep veertigers naar de twintigers en dertigers als het gaat om het ontwikkelen van serieuze klachten als een burnout. Het begint echter met bepaald gedrag waardoor verstoringen in een gezonde balans kunnen optreden. In mijn praktijk spreek ik met mensen onder andere over de rollen die ze hebben in hun leven. Dat aantal neemt namelijk steeds verder toe, zeker als je het woord rollen vervangt door activiteiten. Enerzijds staan we in het huidige info tijdperk open voor steeds meer nieuws dat ons bereikt via onze contacten en een toenemend aantal digitale media. Daarmee zijn onze mogelijkheden om te zappen enorm toegenomen. Alle informatie daaruit willen we begrijpen en er vervolgens via sociale media op reageren.

De andere kant is dat we graag willen genieten, een experience hebben waarin we helemaal worden ondergedompeld. En daarin zijn we niet zo goed omdat de drang tot multitasken het vaker wint. Een gesprek, een boek, een film, een concert: ze krijgen meer betekenis als je met al je zintuigen daarop focust. Je herkent waarschijnlijk het moment dat je in gesprek bent en je telefoon gaat. Daarna vraag je aan je gesprekspartner:”Eh…waar waren we ook weer gebleven?” Of je wilt genieten van een duur popconcert en staat continu met de smartphone foto’s te maken, dat leidt enorm af. Pas door volledig aanwezig te zijn in zo’n moment krijgt het meer waarde voor je.

Dat is een kwestie van keuzes maken in je activiteiten en je rollen. Op elk levensgebied hebben we die maar als je gevoelig bent voor spanning en stress is het wenselijk daar eens verstandig naar te kijken. Je hebt immers rollen die nodig zijn en rollen die je zelf graag wilt spelen. Speel liever vooral hoofdrollen waarin je veel van jezelf kwijt kunt en die je veel opleveren en houd het aantal bijrollen beperkt. Daarvoor is nodig dat je kijkt hoeveel tijd je zoal in een week besteedt aan al je rollen, dat je echt inzicht krijgt waar je tijd aan opgaat en waar je bij nader inzien tijd aan verknoeit. Een topsporter is een mooi voorbeeld van iemand die heel duidelijk kiest voor de hoofdrol, hij is heel selectief in de keuze van zijn rollen.

Kies dus met verstand en met je hart dìe rollen waarin je echt wilt schitteren. Het geeft je meer ruimte, een betere ervaring en meer voldoening.