Geluk is niet gewoon

See on Scoop.itLifecoach

Meike Bartels, hoogleraar Genetics and Wellbeing, legt in haar oratie op 22 mei aan de Vrije Universiteit Amsterdam uit waarom internationaal interdisciplinair onderzoek naar de oorzaken van individuele verschillen in geluksbeleving nodig is. Ze schetst de vooruitgang op het gebied van ontrafeling van genetische en omgevingsfactoren. Resultaten van haar meta-analyse laten zien dat individuele verschillen in geluk voor ongeveer 40% bepaald worden door genetisch verschillen.

See on www.medicalfacts.nl