Geluk gewenst

We zeggen het regelmatig tegen een ander:  ”Ik wens je geluk”. In ons land valt deze wens blijkbaar in vruchtbare bodem. In het deze week verschenen ‘World Happiness Report’ van het VN-Earth Institute staat Nederland op de vierde plaats van meest gelukkige landen. Volgens het eerste VN-rapport over geluk en welbevinden werkt het bestaande model voor economische beleid niet langer voor de menselijke natuur en geluksbevordering. Het gaat niet meer om rijkdom, belangrijkere waarden zijn politieke vrijheid, hechte sociale infrastructuur en afwezigheid van corruptie. Op individueel niveau worden genoemd: een goede psychische en fysieke gezondheid, een vertrouwenspersoon, werkgelegenheid en stabiliteit binnen de familie.

Honderden afgevaardigden zijn deze week bijeen voor de VN-conferentie ‘Geluk & Welbevinden, het vaststellen van een nieuw economisch paradigma’.
Bhutan is voorzitter, het land stuurt al sinds 1970 op het Bruto Nationaal Geluk. Haar overheid heeft een uitgebreide handleiding waarin bijvoorbeeld meetwaarden als ecologie, gezondheid, gemeenschap en bestuur worden genoemd.
Nu de economie op diverse continenten in zwaar weer is geraakt en de financiële parameters geen nieuwe inzichten bieden verdient geluksbeleving alle aandacht. Statistieken van de VS laten zien dat in vijftig jaar tijd het gemiddeld inkomen daar verdrievoudigde maar de geluksbeleving gelijk bleef. Charles Groenhuijzen signaleert dat in landen met een actievere overheid en burgerondersteuning de bevolking gelukkiger is. Overheden zien zich nu aan het begin van de 21e eeuw voor de uitdaging gesteld om naast hun BNP een tweede parameter te ontwikkelen die recht zal doen aan de menselijke maat.

Dichter bij huis liet de Engelse overheid vorig jaar onderzoek doen naar waarden die het meest bijdragen aan het geluk. Het mag niet verbazen maar toch:

1. Verbind jezelf met de mensen om je heen
2. Wees actief
3. Wees aandachtig
4. Blijf leren
5. Geef

Laat deze vijf punten onderdeel zijn van je dagelijkse leven enne…. veel geluk gewenst !

Wil je hierover meer lezen: stuur een e-mail aan info@lifehappens.nl