Categorie: Gezondheid in het Werk

Het druk hebben met werk is iets anders dan werkdruk

See on Scoop.it – Stress en burnout Dertig procent van het ziekteverzuim heeft een mentale oorzaak. Waarom oog voor psychologische risicofactoren winst oplevert. Iedereen vindt dat risicovolle werkomstandigheden uitgebannen moeten worden. In Nederland is dat wettelijk geregeld. Doet een werkgever niet alles om ongelukken of andere negatieve fysieke consequenties van werk te voorkomen, dan loopt […]

‘Een op drie werknemers is vaker gestrest’

See on Scoop.it – Stress en burnout Een op de drie werknemers is vaker gestrest dan drie jaar geleden. Psychische klachten, waaronder stress en burn-out, zijn de grootste veroorzakers van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.   Dat blijkt uit onderzoek van inkomens- en pensioenverzekeraar Loyalis, onderdeel van APG, onder 1096 werkende Nederlanders in een online panel. Het […]

Exit ziekmelding

See on Scoop.it – Duurzame inzetbaarheid en Vitaliteit Verzuim van medewerkers moet over inzetbaarheid gaan, dat vindt toch iedereen tegenwoordig. Toch moeten werknemer zich nog altijd ziekmelden als ze niet kunnen komen werken. See on www.deondernemer.nl

Voorkom dat uw hardwerkers doodwerkers worden

See on Scoop.it – Stress en burnout Zoals iedere vorm van extreem gedrag, heeft ook workaholisme een aantal ernstige lichamelijke en psychische keerzijdes. Werktevredenheid en creativiteit die een bepaalde mate van werkverslaving kenmerken, kunnen namelijk ook omslaan in frustratie, stress en uitputting. U kunt dus wel degelijke doodgaan aan hard werken! LifeHappens – Fred Rust’s insight: […]

Groot afbrandgevaar bij te snelle carrière

See on Scoop.it – Duurzame inzetbaarheid en Vitaliteit Het is gevaarlijk om werknemers te snel promotie te laten maken. Wanneer de nieuwe functie toch geen succes brengt, is het bijna onmogelijk om nog weer op het oude niveau terug te keren.              Dat zegt Christian Scholtz, columnist bij de Duitse krant Die Welt. Een dergelijke […]

Hoeveel mensen hebben overgewicht?

See on Scoop.it – Duurzame inzetbaarheid en VitaliteitRuim de helft van de volwassen Nederlanders heeft overgewicht In 2009/2010 had 60% van de mannen en 44% van de vrouwen overgewicht (zie tabel 1). Mannen hebben vaker overgewicht dan vrouwen, maar de verschillen worden kleiner naarmate de leeftijd toeneemt. Het percentage ernstig overgewicht (obesitas) is voor mannen […]

Risico’s werkdruk nemen toe

See on Scoop.it – Duurzame inzetbaarheid en Vitaliteit Het risico op een hogere werkdruk loopt op voor werknemers, speciaal in organisaties waar recent ontslagen zijn gevallen. Toenemende werkdruk kan leiden tot stress, wat op de lange termijn zorgt voor een hoger ziekteverzuim. Uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2012 van TNO blijkt dat organisaties juist minder […]

Roken en werk

See on Scoop.it – Duurzame inzetbaarheid en Vitaliteit Ongeveer een kwart van de werknemers rookt en neemt daarvoor rookpauzes. Een werknemer die dagelijks vier rookpauzes van tien minuten neemt is op jaarbasis circa 150 uur aan het roken. Ook het ziekteverzuim onder rokers is hoger. Per jaar is een rokende werknemer gemiddeld drie weken minder productief dan een […]

Een gezonde leefstijl van de baas

Er zijn door voorzitter Paul Rosenmöller van het Convenant Gezond Gewicht voorstellen gedaan om werkgevers meer te betrekken bij leefstijlverbetering van hun medewerkers. Zelf ben ik van mening dat een gezonde leefstijl iets is dat vanuit de privéomgeving van mensen moet worden geïnitieerd en onderhouden. Vanuit ons socialistische gedachtegoed uit de naoorlogse jaren zijn we […]

Zieke werknemers positiever over re-integratie door inzet training en coaching

See on Scoop.it – Duurzame inzetbaarheid en Vitaliteit Ziekteverzuim is een grote kostenpost voor werkgevers. Door zieke werknemers zelfmanagementinstrumenten aan te bieden in de vorm van training, coaching en een brochure over de eerste twee ziektejaren (de Werkwijzer), staan werknemers zekerder in hun re-integratieproces, verlopen gesprekken met de bedrijfsarts beter, en wordt er structureler samengewerkt […]

Zieke werknemers gaan gewoon naar hun werk

See on Scoop.it – Duurzame inzetbaarheid en Vitaliteit Het ziekteverzuim laat in het eerste half jaar van 2013 een lichte daling zien. Uit onderzoek van arbodienstverlener 365 blijkt echter ook dat het aantal werknemers dat tijdens ziekte toch besluit om naar het werk te gaan, is toegenomen. LifeHappens – Fred Rust’s insight: Momenteel is absenteisme […]

HR in gevecht met werkdruk

See on Scoop.it – Duurzame inzetbaarheid en Vitaliteit Leidinggevenden zijn gewend om gecontroleerd met geld om te gaan, maar hebben minder grip op het aspect tijd. In het huidige economische klimaat geeft dat oplopende werkdruk. Als HR-professional krijg je de gevolgen op je bord, maar niet de opdracht preventief iets aan werkdruk te doen. De […]